Vaccination mot influensa och lunginflammation

Vaccinationskampanjen är nu över för denna gång!

Personer som är 65 år eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar, eller är gravida, erbjuds varje år gratis vaccination mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion (den bakterie som är en mycket vanlig orsak till lunginflammation).