Vaccination mot influensa och lunginflammation

Vaccinationskampanjen börjar 9 november. Ring våra sköterskor för att boka tid för influensavaccination, telefonnummer 08-51830500.

Pneumokockvaccinet är slut hos tillverkaren och kommer inte in förrän i februari.

 

Personer som är 65 år eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar, eller är gravida, erbjuds varje år gratis vaccination mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion (den bakterie som är en mycket vanlig orsak till lunginflammation).